สาร จากผู้จัดการโรงงาน

          

        

ผมนายประสันต์ โพธิ์ขาว 

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็ม.ที.เกษตรแปรรูป จำกัด

โรงงานของเราได้รับมาตรฐานการผลิต GMP 

และกำลังก้าวไปสู่ ISO ในอีกไม่ช้านี้

       ภาพรวม โรงงานเรา มีพื้นที่สีเขียว มากกว่า 80% เพื่อปลูกไร่ทางการเกษตรทั้งหมด เริ่มตั้งแต่เลี้ยงปลา ปลูกหน่อไม้ พริก ใบกระเพราต่างๆ เรียกว่าทุกตารางเมตรในโรงงาน เป็นสินค้าทางการเกษตรได้ทั้งหมด คุณสามารถ เดินไปทานไปได้เลย ก็ว่าได้  ผมมีความคาดหวังให้โรงงานแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรให้ชนรุ่นหลัง ได้ภูมิใจในวัฒนธรรมบ้านเฮาโดยเฉพาะภาคอีสาน

 


... จากภูมิปัญญาไทย สู่สากลโลก ได้จริง ...

 

                     

                                                                                                                                                                                                              

                   

Visitors: 63,317