มาตรฐานสินค้า และโรงงาน

มาตรฐาน สินค้า และ โรงงานที่เราได้รับ

1. บริษัท ของเรา จดทะเบียนขึ้นเป็น บริษัท กับ กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย

2. โรงงานของเรา ได้รับอนุญาติ รับรองจัดตั้งโรงงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรมโรงงาน

3. สินค้าของเรา ผ่านมาตรฐาน อาหารและยา ( อย. )

4. สินค้าของเรา ผ่านมาตรฐาน ระดับสากล GMP และ HACCP

5. เราใช้ระบบ บาร์โคด รหัสสินค้า ในการบริหารงานและธุรกิจ

Visitors: 63,316